Образователна игра – помагало “Магията на сричките”

Ето го така очакваното комбинирано пособие “Магията на сричките”, съчетаващо в себе си едновременно принципа на помагало и образователна игра. Ние, от проекта “Интелектика”, го направихме с много любов и всеотдайност, вдъхновени от две невероятни и отдадени на професията си жени, специално за децата в предучилищните групи и първокласниците. Г-жо Константинова и г-жо Стойчева, благодарим […]

“срички”-те на ду-мич-ки-те

“СРИЧКИТЕ НА ДУМИЧКИТЕ” е предназначена за деца в доучилищна и предучилищна възраст, които вече познават буквите и се учат да четат. Овладяването на нейния принцип ще запознае децата с образуването на сричките и ще им помогне в усвояването на четенето. Развива внимание, зрително възприятие, пространствено мислене. Играта може да се играе у дома или в […]

детска игра “цветове и форми”

Играта “ЦВЕТОВЕ И ФОРМИ” развива у децата навици за класифициране на обекти по форма и цвят; запознава с основните геометрични фигури; развива пространственото мислене, математическите и логически способности. Играта учи на ориентиране в таблици и локализиране на сектори и е съставена от 72 картончета и 12 игрални полета. Играта може да се играе у дома […]

картинки – половинки

Играта “КАРТИНКИ ПОЛОВИНКИ” помага на децата да намират липсващи детайли и да съставят цялостно изображение от две части. Играта развива зрително възприятие и наблюдателност. Съставена е от 56 картончета. Може да се играе у дома или в детската градина, самостоятелно от детето или в група, след като нейния принцип бъде обяснен от възрастен – родител […]

детска игра “подбери по форма”

Играта “ПОДБЕРИ ПО ФОРМА” е предназначена за деца до 6 -годишна възраст. Овладяването на нейния принцип ще помогне на децата да усвоят понятията за основните форми и да ги съотнасят към предмети от обкръжаващата ги среда. Развива внимание, памет, зрително възприятие и асоциативно мислене. Играта е съставена от 40 картончета с пъзел форма. Може да […]