картинки – половинки

Играта “КАРТИНКИ ПОЛОВИНКИ” помага на децата да намират липсващи детайли и да съставят цялостно изображение от две части. Играта развива зрително възприятие и наблюдателност. Съставена е от 56 картончета. Може да се играе у дома или в детската градина, самостоятелно от детето или в група, след като нейния принцип бъде обяснен от възрастен – родител […]