РАЗВИВАЩИ ИЛИ ДИДАКТИЧИ

Понятието дидактични или още наричани развиващи игри и играчки все още за много родители е малко далечно и непонятно. А точно тези игри и играчки заемат особено важно място в живота на детето и неговото развитие, тъй като се явяват неговия първи учебник. Развиващите игри са игри ориентирани към развитие на психичните процеси, съдържащи в […]